مرداد, 1398 بدون نظر دپارتمان مدیریت, مقاله مدیریت, موسسه معنا

درجا زدن و پسرفت، نتیجه بی‌توجهی به اصول مدیریت

فارغ از اینکه مدیریت از ابتدای زندگی بشر، از زمانی که بشر زندگی جمعی و گروهی را تجربه کرد وجود داشته و دارد، از زمان انقلاب صنعتی به دلیل مسایل و مشکلات حادث شده در اروپا (جامعه صنعتی) و