New

سومین دوره آموزشی پرورش ارزیاب موسسه معنا

1,200,000 تومان
شرایط برگزاری

زمان:  22، 23و 24 آبان ماه 1398

ساعت: 9 الی 17

مکان: موسسه معنا


ثبت‌نام در سمینار

قیمت اصلی بلیت: 1.200.000 تومان