فرم درخواست بررسی مدارک دوره DBA

  • مشخصات فردی

  • (مثلا: 09121111111)
  • در صورت تفاوت با تلفن همراه
  • در صورت تفاوت با تلفن همراه
  • سوابق تحصیلی

  • سطح زبان انگلیسی

  • سوابق شغلی، مدیریتی، کارآفرینی

  • • با توجه به تاثیر سوابق مدیریتی در فرایند پذیرش، صحت و دقت اطلاعات بالا مهم است. در صورت پذیرش قطعی، ارایه اسناد و مدارک سوابق مدیریتی به دپارتمان ضروری خواهد بود و مغایرت اطلاعات اعلام شده در هر زمان، منجربه محرومیت از تحصیل بدون عودت شهریه خواهد شد.