ویدیوهای همایش

دکتر حسین عبده تبریزی

سخنران همایش

چشم‌انداز تامین مالی کشور در سال ۹۷

دکتر سعید اسلامی بیدگلی

سخنران همایش

نقش‌های متفاوت دانش مالی در شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ

دکتر بهروز ملکی

سخنران همایش

چشم انداز بازار مسکن در سال ۹۷

دکتر مونا حاجی علی اصغر

سخنران همایش

گزینه‌های سرمایه‌گذاری در طبقات دارایی: صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دکتر همایون دارابی

سخنران همایش

چشم انداز بازار سهام در سال ۹۷

دکتر امیر شاهرخی

رئیس ستاد اجرایی همایش

معرفی همایش و بیان ضرورت موضوع

همایش ملی تامین مالی و سرمایه گذاری

همایش تامین مالی و سرمایه‌گذاری برای مدیران

روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۹۷

سالن همایش وزارت نیرو