دپارتمان ارزیابی و توسعه

سومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران و رهبـران آینـده
image بدون نظر دپارتمان ارزیابی و توسعه, دپارتمان مدیریت, رویداد ارزیابی و توسعه, رویدادهای مدیریت

سومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران و رهبـران آینـده

مرکز همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی ایران

چهارشنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸
ساعت ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰

درباره همایش

فرصتی برای یافتن و توسعه رهبـران فـردا

ادامه مطلب

دومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده
image دپارتمان ارزیابی و توسعه, دپارتمان مدیریت, دوره ارزیابی و توسعه, رویداد ارزیابی و توسعه, رویدادهای مدیریت

دومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده

چهارشنبه ۱۲دی‌ماه ۹۷ | سالن همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی ایران
سازمان‌ها امروزه با چالش‌هایی در زمینه انتخاب برای سطوح رهبری مواجه هستند. داده‌های بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهند استخدام سطح رهبری در ...
ادامه مطلب
همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده
image بدون نظر دپارتمان مدیریت, رویداد ارزیابی و توسعه, رویدادهای مدیریت
چکیده
همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده

امروزه نیروی انسانی توانمند مهم‌ترین ابزار رقابتی سازمان‌هاست و مدیران عالى آن‌ها در صدد توسعه سرمایه انسانى و کسب مزیت رقابتی هستند. در بین همه‌ی کارکنان، مدیران به دلیل تأثیر زیادى که بر عملکرد کارکنان و رضایت آنان دارند، در صدر ...

ادامه مطلب
مدل توسعه LIVED
image بدون نظر دپارتمان ارزیابی و توسعه

مدل توسعه LIVED

امروزه، رهبران موفق را رهبرانی می‌دانند که با توجه به شرایط مختلف و ارزش‌های متفاوت، بتوانند سازمان را به مقاصد آن برسانند.
در واقع رهبران برحسب واکنشی که به شرایط نشان می‌دهند، می‌توانند رهبران موفقی باشند نه ویژگی‌های ثابت رفتاری آنان. بررسی‌ها و تحقیقات نشان می‌دهد ...
ادامه مطلب
کانون ارزیابی
image بدون نظر دپارتمان ارزیابی و توسعه

کانون ارزیابی

کانـون ارزیابـی فرآیندی اسـت کـه با ارزیابی شایسـتگی‌های افـراد جهت انتخاب و ارتقـا، تغییر محسوسـی را در عملکرد سـازمان ایجاد می‌کند. دپارتمـان ارزیابی و توسعه معنا، می‌کوشـد تا سازمان‌ها در شـرایط پرابهام فعلـی، از بهترین روش تصمیم‌گیـری در انتخـاب و ارتقـای افراد بهره‌مند شـوند.   مزایای کانون ارزیابی:
  • ویژگی‌های ...
ادامه مطلب
دوره بین المللی تربیت ارزیاب حرفه‌ای psi|a&dc
image ۲ نظرات دپارتمان ارزیابی و توسعه, رویداد ارزیابی و توسعه

دوره بین المللی تربیت ارزیاب حرفه‌ای

آموزش دانش و مهارت‌های لازم جهت برگزاری کانون ارزیابی psi|a&dc

دوره‌ی «دانش و مهارت‌های لازم جهت برگزاری کانون ارزیابی psi|a&dc» دوره منحصر بفردی است که سرفصل‌های دوره تربیت ارزیاب را به صورت کامل پوشش می‌دهد. این دوره مطابق با ...

ادامه مطلب
دپارتمان ارزیابی و توسعه
image بدون نظر دپارتمان ارزیابی و توسعه
دپارتمان ارزیابی و توسعه، در ادامه فعالیت‌های موسسه معنا برای توسعه توان مدیریت در ایران، راه‌اندازی شده‌است. وظیفه این دپارتمان ارزیابی توانایی‌های مدیریتی و پیشنهاد برنامه توسعه برای مدیران سازمان‌های دولتی و خصوصی است. بنابه درخواست، اعضای این دپارتمان به صورت مشاور در کنار سازمان‌ها قرار می‌گیرند تا برنامه ...
ادامه مطلب