رویداد ارزیابی و توسعه

سومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران و رهبـران آینـده
image بدون نظر دپارتمان ارزیابی و توسعه, دپارتمان مدیریت, رویداد ارزیابی و توسعه, رویدادهای مدیریت

سومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران و رهبـران آینـده

مرکز همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی ایران

چهارشنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸
ساعت ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰

درباره همایش

فرصتی برای یافتن و توسعه رهبـران فـردا

ادامه مطلب

دومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده
image دپارتمان ارزیابی و توسعه, دپارتمان مدیریت, دوره ارزیابی و توسعه, رویداد ارزیابی و توسعه, رویدادهای مدیریت

دومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده

چهارشنبه ۱۲دی‌ماه ۹۷ | سالن همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی ایران
سازمان‌ها امروزه با چالش‌هایی در زمینه انتخاب برای سطوح رهبری مواجه هستند. داده‌های بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهند استخدام سطح رهبری در ...
ادامه مطلب
همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده
image بدون نظر دپارتمان مدیریت, رویداد ارزیابی و توسعه, رویدادهای مدیریت
چکیده
همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده

امروزه نیروی انسانی توانمند مهم‌ترین ابزار رقابتی سازمان‌هاست و مدیران عالى آن‌ها در صدد توسعه سرمایه انسانى و کسب مزیت رقابتی هستند. در بین همه‌ی کارکنان، مدیران به دلیل تأثیر زیادى که بر عملکرد کارکنان و رضایت آنان دارند، در صدر ...

ادامه مطلب
دوره بین المللی تربیت ارزیاب حرفه‌ای psi|a&dc
image ۲ نظرات دپارتمان ارزیابی و توسعه, رویداد ارزیابی و توسعه

دوره بین المللی تربیت ارزیاب حرفه‌ای

آموزش دانش و مهارت‌های لازم جهت برگزاری کانون ارزیابی psi|a&dc

دوره‌ی «دانش و مهارت‌های لازم جهت برگزاری کانون ارزیابی psi|a&dc» دوره منحصر بفردی است که سرفصل‌های دوره تربیت ارزیاب را به صورت کامل پوشش می‌دهد. این دوره مطابق با ...

ادامه مطلب