دوره معماری

دوره گرایش‌های تخصصی معماری داخلی
image بدون نظر دوره معماری, معماری

دوره گرایش‌های تخصصی معماری داخلی دانشگاه شهیدبهشتی

نام معماری داخلی تقریبا برای همه آشناست اما ممکن است تخصص، توانایی و هنر آن برای افراد غیرمتخصص پنهان مانده باشد. به طور کلی حضور توانمند و خلاق یک معمار داخلی سبب می‌شود که ...

ادامه مطلب
دوره عالی معماری داخلی دانشگاه شهیدبهشتی برای غیر آرشیتکت‌ها
image ۲ نظرات دوره معماری

دوره عالی معماری داخلی برای غیرآرشیتکت‌ها در دانشگاه شهیدبهشتی

مخاطبان دوره عالی معماری داخلی برای غیرآرشیتکت ها، کلیه علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران طراحی معماری داخلی است. طول مدت دوره پایه معماری داخلی برای غیرآرشیتکت ها ۳۲۰ ساعت آموزش درنظر گرفته شده‌است.

پس از پایان دوره پایه در صورت تمایل ...

ادامه مطلب
دوره عالی معماری داخلی دانشگاه شهیدبهشتی برای آرشیتکت‌ها
image ۳ نظرات دوره معماری, معماری

دوره عالی معماری داخلی برای آرشیتکت‌ها در دانشگاه شهیدبهشتی

مخاطبان دوره عالی معماری داخلی برای آرشیتکت ها، کلیه دانش‌آموختگان رشته معماری علاقه‌مند به طراحی معماری داخلی است. طول مدت دوره پایه معماری داخلی برای آرشیتکت ها ۱۸۰ ساعت آموزش در نظر گرفته شده است.

پس از پایان دوره ...

ادامه مطلب