رزومه اساتید دپارتمان معماری و ساختمان

استاد آزاده شهبازی
استاد آزاده شهبازی مدرس درس شناخت متریال و مصالح
استاد حسین دشتستان
استاد حسین دشتستان مدرس درس شناخت رنگ‌ها
استاد مصطفی توحیدی‌فر
استاد مصطفی توحیدی‌فر مدرس مبانی معماری داخلی و سبک شناسی
استاد مجید احمدی خوشبخت
استاد مجید احمدی خوشبخت مدرس درس طراحی دست آزاد
مهندس مفاخر
مهندس مفاخر مدرس کارگاه طراحی معماری۲
استاد یاسر فولادیان
استاد یاسر فولادیان مدرس درس کارگاه طراحی معماری۱