رزومه اساتید دپارتمان مدیریت حرفه‌ای

استاد امیر شاهرخی
استاد امیر شاهرخی مدرس درس مدیریت استراتژیک
استاد محمدرضا بختیاری
استاد محمدرضا بختیاری مدرس درس ارتباطات در کسب و کار به انگلیسی
استاد مهدی باقرلو
استاد مهدی باقرلو مدرس دروس مبانی و تئوری‌های مدیریت و سازمان، رفتار سازمانی و منابع انسانی
استاد هادی افشاری
استاد هادی افشاری مدرس درس کارآفرینی
استاد بهداد نامور
استاد بهداد نامور مدرس درس مدیریت بازاریابی و برندسازی
استاد نوید ملایی
استاد نوید ملایی مدرس درس مدیریت بازاریابی
استاد شهداد شعبانی
استاد شهداد شعبانی مدرس دروس مبانی و تئوری‌های مدیریت و سازمان، رفتار سازمانی و منابع انسانی
استاد محمدعلی حقیقی
استاد محمدعلی حقیقی مدرس دروس اصول و فنون مذاکره، رفتار سازمانی، استراتژی‌های بازاریابی
استاد علی اکبر جعفری
استاد علی اکبر جعفری مدرس دروس حسابداری برای مدیران و مدیریت مالی