موسسه توسعه مديريت و فن معنا

موسسه توسعه مديريت و فن معنا ( مديران عصر نادين انديشه) از سال ۱۳۹۱ آغاز به كار كارد. اين موسسه در حال حاضر ۲ دانشكده مديريت كسب و كار و دانشكده معماري و ساختمان، را داراست. اين موسسه در راستاي ارتقاي سطح علمي جامعه با برگزاري كلاس ها گامي استوار برداشته است

رويدادها و همايش ها