دپارتمان آموزش کوتاه مدت

باز مهندسی نظام جامع آموزش و یادگیری مبتنی بر استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ و مدل تعالی آموزش و توسعه
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

باز مهندسی نظام جامع آموزش و یادگیری مبتنی بر استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ و مدل تعالی آموزش و توسعه

شرح فرصت   گذار از دانش و حرکت به سوی چگونگی کاربرد آموخته ها یکی از چالش های فرصت های یادگیری است. دوره مذکور با تمرکز بر چگونگی کاربرد مفاهیم در عمل، ...
ادامه مطلب
دوره استفاده از نرم افزارهای حسابداری
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری

اهداف رفتاری دوره:
 • تهیه گزارشات حسابداری به وسیله نرم افزارها با انجام مثالهای عملی توضیح دهند.
 • کاربرد Excel در حقوق و دستمزد با انجام مثالهای عملی نشان دهند.
 • کاربرد نرم افزارها در امور مالی را تشریح کنند.
اهداف دانشی دوره:
 • آشنایی با نرم افزار Excel در حیطه مهارت
 • آشنایی ...
ادامه مطلب
دوره مستندسازی تجربیات-گروه دوم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره مستندسازی تجربیات-گروه دوم

اهداف رفتاری دوره
 • روش‌های مستندساری را فرا بگیرید
 • نکات لازم در مستندسازی را به‌کار ببرید
سرفصل‌های دوره:
 • مبانی تحقیق و فرایند تولید دانش
 • مفهوم تجربه و فرایند کسب تجربه
 • مفهوم مستندسازی
 • چه چیزی باید مستند شود؟
 • محتوای تجربیات
 • روشهای مستندسازی تجربیات
 • نکات تکمیلی مستندسازی تجربیات
مسوول آموزش : سرکار خانم توکلی ۰۲۱-۸۸۹۴۵۱۰۰ داخلی ۱۲ مسوول آموزش : ...
ادامه مطلب
دوره مستندسازی تجربیات-گروه اول
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره مستندسازی تجربیات-گروه اول

اهداف رفتاری دوره
 • روش‌های مستندساری را فرا بگیرید
 • نکات لازم در مستندسازی را به‌کار ببرید
سرفصل‌های دوره:
 • مبانی تحقیق و فرایند تولید دانش
 • مفهوم تجربه و فرایند کسب تجربه
 • مفهوم مستندسازی
 • چه چیزی باید مستند شود؟
 • محتوای تجربیات
 • روشهای مستندسازی تجربیات
 • نکات تکمیلی مستندسازی تجربیات
مسوول آموزش : سرکار خانم توکلی ۰۲۱-۸۸۹۴۵۱۰۰ داخلی ۱۲
ادامه مطلب
دوره روش سیستماتیک ایده یابی و پیشنهاددهی-گروه پنجم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره روش سیستماتیک ایده یابی و پیشنهاددهی-گروه پنجم

سرفصل‌های دوره:
 • مفاهیم پایه نظام پیشنهادها در رویکرد نوین(تعریف نظام پیشنهادها، خلاقیت، ایده، پیشنهاد و …)
 • ویژگی‌های پیشنهاددهندگان حرفه‌ای
 • روش سیستماتیک ایده‌یابی و پیشنهاددهی
کارگاه شناخت عارضه (حصول بذر پیشنهاد) کارگاه ایده‌یابی کارگاه حصول بهترین ایده‌ها
 • فرمول تبدیل ایده به پیشنهاد
 • کارگاه ارزیابی پیشنهادها
زمان:۹ و ۱۶ اردیبهشت ماه ...
ادامه مطلب
دوره روش سیستماتیک ایده یابی و پیشنهاددهی-گروه سوم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره روش سیستماتیک ایده یابی و پیشنهاددهی-گروه سوم

سرفصل‌های دوره:
 • مفاهیم پایه نظام پیشنهادها در رویکرد نوین(تعریف نظام پیشنهادها، خلاقیت، ایده، پیشنهاد و …)
 • ویژگی‌های پیشنهاددهندگان حرفه‌ای
 • روش سیستماتیک ایده‌یابی و پیشنهاددهی
کارگاه شناخت عارضه (حصول بذر پیشنهاد) کارگاه ایده‌یابی کارگاه حصول بهترین ایده‌ها
 • فرمول تبدیل ایده به پیشنهاد
 • کارگاه ارزیابی پیشنهادها
زمان:۲۱ فروردین و ۴ اردیبهشت ...
ادامه مطلب
دوره روش سیستماتیک ایده یابی و پیشنهاددهی-گروه چهارم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره روش سیستماتیک ایده یابی و پیشنهاددهی-گروه چهارم

سرفصل‌های دوره:
 • مفاهیم پایه نظام پیشنهادها در رویکرد نوین(تعریف نظام پیشنهادها، خلاقیت، ایده، پیشنهاد و …)
 • ویژگی‌های پیشنهاددهندگان حرفه‌ای
 • روش سیستماتیک ایده‌یابی و پیشنهاددهی
کارگاه شناخت عارضه (حصول بذر پیشنهاد) کارگاه ایده‌یابی کارگاه حصول بهترین ایده‌ها
 • فرمول تبدیل ایده به پیشنهاد
 • کارگاه ارزیابی پیشنهادها
زمان:۲۲ فروردین و ۵ اردیبهشت ...
ادامه مطلب