دپارتمان آموزش کوتاه مدت

دوره آموزشی کمک های اولیه-گروه دوم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره آموزشی کمک های اولیه-گروه دوم

اهداف رفتاری دوره کمک های اولیه:
 • با گذراندن اين دوره فرد در حالت اوژانسي بيمار تا رساندن بيمار به بيمارستان ميتواند فرد را از مرگ حتمي نجات دهد.
اهداف دانشی دوره کمک های اولیه:
 • آشنايي با کمکهاي اوليه
دوره های مرتبط:
سرفصل‌های دوره:
 • انتقال ...
ادامه مطلب
دوره آموزشی کمک های اولیه-گروه اول
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره آموزشی کمک های اولیه-گروه اول

اهداف رفتاری دوره کمک های اولیه:
 • با گذراندن اين دوره فرد در حالت اوژانسي بيمار تا رساندن بيمار به بيمارستان ميتواند فرد را از مرگ حتمي نجات دهد.
اهداف دانشی دوره کمک های اولیه:
 • آشنايي با کمکهاي اوليه
دوره های مرتبط:
سرفصل‌های دوره:
 • انتقال ...
ادامه مطلب
دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری-گروه دوم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری-گروه دوم

اهداف رفتاری دوره آیین دادرسی کیفری:
 • آشنایی با آخرین تحولات قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی كیفری
دوره های مرتبط:
سرفصل‌های دوره:
 • تعریف و هدف آیین دادرسی كیفری
 • منابع آیین دادرسی كیفری
 • نظامهای آیین دادرسی كیفری
 • دادرسی كیفری (مفاهیم كلی، مراحل و اصول كلی ...
ادامه مطلب
دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری-گروه اول
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

 دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری-گروه اول

اهداف رفتاری دوره آیین دادرسی کیفری:
 • آشنایی با آخرین تحولات قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی كیفری
دوره های مرتبط:
سرفصل‌های دوره:
 • تعریف و هدف آیین دادرسی كیفری
 • منابع آیین دادرسی كیفری
 • نظامهای آیین دادرسی كیفری
 • دادرسی كیفری (مفاهیم كلی، مراحل و اصول كلی ...
ادامه مطلب
دوره آموزشی کار گروهی
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره آموزشی کار گروهی

اهداف رفتاری دوره آموزشی کار گروهی:
 • پنح آفت کار تیمی را بیان نماید.
 • ده فرمان برای کار تیمی موفق را در قالب یک مثال انجام دهند.
 • کار تیمی و ویژگی های آن را توضیح دهد.
اهداف دانشی دوره آموزشی کار گروهی:
 • آشنایی با محاسن و معایب کار تیمی
 • آشنایی با ...
ادامه مطلب
باز مهندسی نظام جامع آموزش و یادگیری مبتنی بر استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ و مدل تعالی آموزش و توسعه
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

باز مهندسی نظام جامع آموزش و یادگیری مبتنی بر استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ و مدل تعالی آموزش و توسعه

شرح فرصت   گذار از دانش و حرکت به سوی چگونگی کاربرد آموخته ها یکی از چالش های فرصت های یادگیری است. دوره مذکور با تمرکز بر چگونگی کاربرد مفاهیم در عمل، ...
ادامه مطلب
دوره استفاده از نرم افزارهای حسابداری
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری

اهداف رفتاری دوره:
 • تهیه گزارشات حسابداری به وسیله نرم افزارها با انجام مثالهای عملی توضیح دهند.
 • کاربرد Excel در حقوق و دستمزد با انجام مثالهای عملی نشان دهند.
 • کاربرد نرم افزارها در امور مالی را تشریح کنند.
اهداف دانشی دوره:
 • آشنایی با نرم افزار Excel در حیطه مهارت
 • آشنایی ...
ادامه مطلب
دوره مستندسازی تجربیات-گروه دوم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره مستندسازی تجربیات-گروه دوم

اهداف رفتاری دوره
 • روش‌های مستندساری را فرا بگیرید
 • نکات لازم در مستندسازی را به‌کار ببرید
سرفصل‌های دوره:
 • مبانی تحقیق و فرایند تولید دانش
 • مفهوم تجربه و فرایند کسب تجربه
 • مفهوم مستندسازی
 • چه چیزی باید مستند شود؟
 • محتوای تجربیات
 • روشهای مستندسازی تجربیات
 • نکات تکمیلی مستندسازی تجربیات
مسوول آموزش : سرکار خانم توکلی ۰۲۱-۸۸۹۴۵۱۰۰ داخلی ۱۲ مسوول آموزش : ...
ادامه مطلب
دوره مستندسازی تجربیات-گروه اول
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره مستندسازی تجربیات-گروه اول

اهداف رفتاری دوره
 • روش‌های مستندساری را فرا بگیرید
 • نکات لازم در مستندسازی را به‌کار ببرید
سرفصل‌های دوره:
 • مبانی تحقیق و فرایند تولید دانش
 • مفهوم تجربه و فرایند کسب تجربه
 • مفهوم مستندسازی
 • چه چیزی باید مستند شود؟
 • محتوای تجربیات
 • روشهای مستندسازی تجربیات
 • نکات تکمیلی مستندسازی تجربیات
مسوول آموزش : سرکار خانم توکلی ۰۲۱-۸۸۹۴۵۱۰۰ داخلی ۱۲
ادامه مطلب