دپارتمان آموزش کوتاه مدت

رانندگی تدافعی و تهاجمی-گروه اول
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره رانندگی تدافعی و تهاجمی-گروه اول

اهداف رفتاری دوره رانندگی تدافعی و تهاجمی:
 • سالانه حوادث بسیار زیادی در کل کشور اعم از فوتی و صدمات شدید بصورت آمار و گزارش جهت اطلاع عموم منتشر می‏ گردد که خود گواه وضعیت نابسامان رانندگی اصولی و ایمن در کشور می‏باشد.
 • جلوگیری از ...
ادامه مطلب
آیین نگارش و مکاتبات اداری-گروه دوم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری-گروه دوم

اهداف رفتاری دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری:
 •  از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری، بتوانند اهمیت و نقش مكاتبات اداری در سازمان را توضیح دهند.
 • انواع و اركان نامه‌های اداری را نام ببرند و با توجه ...
ادامه مطلب
آیین نگارش و مکاتبات اداری-گروه اول
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری-گروه اول

اهداف رفتاری دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری:
 •  از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری، بتوانند اهمیت و نقش مكاتبات اداری در سازمان را توضیح دهند.
 • انواع و اركان نامه‌های اداری را نام ببرند و با توجه ...
ادامه مطلب
امور رفاهی کارکنان-گروه چهارم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره امور رفاهی کارکنان-گروه چهارم

اهداف رفتاری دوره امور رفاهی کارکنان:
 • از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره امور رفاهی کارکنان، بتوانند ویژگی‌های نظام رفاهی مناسب کارکنان را نام ببرند.
 • قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌های جاری مرتبط با امور کارکنان را توضیح دهند.
دوره های مرتبط:
ادامه مطلب
امور رفاهی کارکنان-گروه سوم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره امور رفاهی کارکنان-گروه سوم

اهداف رفتاری دوره امور رفاهی کارکنان:
 • از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره امور رفاهی کارکنان، بتوانند ویژگی‌های نظام رفاهی مناسب کارکنان را نام ببرند.
 • قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌های جاری مرتبط با امور کارکنان را توضیح دهند.
دوره های مرتبط:
ادامه مطلب
امور رفاهی کارکنان-گروه دوم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره امور رفاهی کارکنان-گروه دوم

اهداف رفتاری دوره امور رفاهی کارکنان:
 • از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره امور رفاهی کارکنان، بتوانند ویژگی‌های نظام رفاهی مناسب کارکنان را نام ببرند.
 • قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌های جاری مرتبط با امور کارکنان را توضیح دهند.
دوره های مرتبط:
امو رفاهی کارکنان-گروه اول
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره امو رفاهی کارکنان-گروه اول

اهداف رفتاری دوره امور رفاهی کارکنان:
 • از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره امور رفاهی کارکنان، بتوانند ویژگی‌های نظام رفاهی مناسب کارکنان را نام ببرند.
 • قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌های جاری مرتبط با امور کارکنان را توضیح دهند.
مبانی و تشریح الزامات مستندسازی ISO17025:2017
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره آموزشی مبانی و تشریح الزامات مستندسازی ISO17025:2017

اهداف دانشی دوره مبانی و تشریح الزامات مستندسازی ISO17025:2017:
 • آشنایی با مبانی و الزامات ISO 17025:2017
سرفصل‌های دوره:
 • تاريخچه استاندارد ايزو 17025و اتحاديه بين المللي تاييد صلاحيت ازمايشگاه(ILAC )
 • تاييد صلاحيت ازمايشگاه
 • دامنه كاربردو مزايا ي تاييد صلاحيت
 • تشريح الزامات استاندارد ايزو 17025
 • مستند سازی بر اساس ...
ادامه مطلب
دوره آموزشی کمک های اولیه-گروه دوم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره آموزشی کمک های اولیه-گروه دوم

اهداف رفتاری دوره کمک های اولیه:
 • با گذراندن اين دوره فرد در حالت اوژانسي بيمار تا رساندن بيمار به بيمارستان ميتواند فرد را از مرگ حتمي نجات دهد.
اهداف دانشی دوره کمک های اولیه:
 • آشنايي با کمکهاي اوليه
دوره های مرتبط:
سرفصل‌های دوره:
 • انتقال ...
ادامه مطلب