دپارتمان آموزش کوتاه مدت

اصول تغذیه و بهداشت
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره اصول تغذیه و بهداشت

زمان: گروه اول: ۵ آذر ماه ۹۷ گروه دوم: ۶ آذر ماه ۹۷ گروه سوم: ۷ آذر ماه ۹۷مسوول آموزش : سرکار خانم توکلی ۰۲۱-۸۸۹۴۵۱۰۰ داخلی ۱۲
ادامه مطلب
روش های سیستماتیک شناسایی و حل مشکلات
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره روش های سیستماتیک شناسایی و حل مشکلات

مسوول آموزش : سرکار خانم توکلی ۰۲۱-۸۸۹۴۵۱۰۰ داخلی ۱۲
ادامه مطلب
برنامه ریزی در ایران وچشم انداز آینده آن
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره برنامه ریزی در ایران و چشم انداز آینده آن

سرفصل‌های دوره:
 • آسیب شناسی برنامه های توسعه ای در ایران
 • تحلیل روندهای برنامه ریزی منطقی و شهری در ایران
مسوول آموزش : سرکار خانم توکلی ۰۲۱-۸۸۹۴۵۱۰۰ داخلی ۱۲
ادامه مطلب
نیازسنجی آموزشی فردی مبتنی بر تدوین برنامه توسعه فردی (IDP)
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره نیازسنجی آموزشی فردی مبتنی بر تدوین برنامه توسعه فردی (IDP)

اهداف رفتاری دوره نیازسنجی آموزشی فردی مبتنی بر تدوین برنامه توسعه فردی (IDP): فراگیران بعد از اتمام دوره باید بتوانند:
 • فرآیند مصاحبه با متقاضیان برنامه توسعه فردی تنظیم و انجام دهند.
 • فرآیند مصاحبه با سرپرست متقاضیان بنامه توسعه فردی را تنظیم ...
ادامه مطلب
نیازسنجی آموزشی در سازمانها
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره نیازسنجی آموزشی در سازمانها

اهداف رفتاری دوره نیازسنجی آموزشی در سازمانها:
 • از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند با استفاده از روش‌ها و الگوهای نیازسنجی، نیازهای آموزشی کارکنان را شناسایی کنند.
سرفصل‌های دوره:
 • مقدمه، نگرش استراتژیک به آموزش و بهسازی منابع انسانی، رویکردهای علمی و کاربردی به ...
ادامه مطلب
مستندسازی تجربیات-گروه دوم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره مستندسازی تجربیات-گروه دوم

اهداف رفتاری دوره مستندسازی تجربیات گروه دوم
 • روش‌های مستندساری را فرا بگیرید
 • نکات لازم در مستندسازی را به‌کار ببرید
دوره های مرتبط: مستندسازی تجربیات-گروه اولسرفصل‌های دوره:
 • مبانی تحقیق و فرایند تولید دانش
 • مفهوم تجربه و فرایند کسب تجربه
 • مفهوم مستندسازی
 • چه چیزی باید مستند شود؟
 • محتوای تجربیات
 • روشهای مستندسازی تجربیات
 • نکات تکمیلی مستندسازی تجربیات
مسوول ...
ادامه مطلب
مستندسازی تجربیات-گروه اول
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره مستندسازی تجربیات-گروه اول

اهداف رفتاری دوره مستندسازی تجربیات گروه اول
 • روش‌های مستندساری را فرا بگیرید
 • نکات لازم در مستندسازی را به‌کار ببرید
دوره های مرتبط: مستندسازی تجربیات-گروه دومسرفصل‌های دوره:
 • مبانی تحقیق و فرایند تولید دانش
 • مفهوم تجربه و فرایند کسب تجربه
 • مفهوم مستندسازی
 • چه چیزی باید مستند شود؟
 • محتوای تجربیات
 • روشهای مستندسازی تجربیات
 • نکات تکمیلی مستندسازی تجربیات
مسوول ...
ادامه مطلب
رانندگی تدافعی و تهاجمی-گروه چهارم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره رانندگی تدافعی و تهاجمی-گروه چهارم

اهداف رفتاری دوره رانندگی تدافعی و تهاجمی:
 • سالانه حوادث بسیار زیادی در کل کشور اعم از فوتی و صدمات شدید بصورت آمار و گزارش جهت اطلاع عموم منتشر می‏ گردد که خود گواه وضعیت نابسامان رانندگی اصولی و ایمن در کشور می‏باشد.
 • جلوگیری از ...
ادامه مطلب
رانندگی تدافعی و تهاجمی-گروه سوم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره رانندگی تدافعی و تهاجمی-گروه سوم

اهداف رفتاری دوره رانندگی تدافعی و تهاجمی:
 • سالانه حوادث بسیار زیادی در کل کشور اعم از فوتی و صدمات شدید بصورت آمار و گزارش جهت اطلاع عموم منتشر می‏ گردد که خود گواه وضعیت نابسامان رانندگی اصولی و ایمن در کشور می‏باشد.
 • جلوگیری از ...
ادامه مطلب
رانندگی تدافعی و تهاجمی-گروه دوم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره رانندگی تدافعی و تهاجمی-گروه دوم

اهداف رفتاری دوره رانندگی تدافعی و تهاجمی:
 • سالانه حوادث بسیار زیادی در کل کشور اعم از فوتی و صدمات شدید بصورت آمار و گزارش جهت اطلاع عموم منتشر می‏ گردد که خود گواه وضعیت نابسامان رانندگی اصولی و ایمن در کشور می‏باشد.
 • جلوگیری از ...
ادامه مطلب
رانندگی تدافعی و تهاجمی-گروه اول
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره رانندگی تدافعی و تهاجمی-گروه اول

اهداف رفتاری دوره رانندگی تدافعی و تهاجمی:
 • سالانه حوادث بسیار زیادی در کل کشور اعم از فوتی و صدمات شدید بصورت آمار و گزارش جهت اطلاع عموم منتشر می‏ گردد که خود گواه وضعیت نابسامان رانندگی اصولی و ایمن در کشور می‏باشد.
 • جلوگیری از ...
ادامه مطلب
آیین نگارش و مکاتبات اداری-گروه دوم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری-گروه دوم

اهداف رفتاری دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری:
 •  از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری، بتوانند اهمیت و نقش مكاتبات اداری در سازمان را توضیح دهند.
 • انواع و اركان نامه‌های اداری را نام ببرند و با توجه ...
ادامه مطلب