دپارتمان آموزش کوتاه مدت

آیین نگارش و مکاتبات اداری-گروه اول
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری-گروه اول

اهداف رفتاری دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری:
 •  از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری، بتوانند اهمیت و نقش مكاتبات اداری در سازمان را توضیح دهند.
 • انواع و اركان نامه‌های اداری را نام ببرند و با توجه ...
ادامه مطلب
امور رفاهی کارکنان-گروه چهارم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره امور رفاهی کارکنان-گروه چهارم

اهداف رفتاری دوره امور رفاهی کارکنان:
 • از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره امور رفاهی کارکنان، بتوانند ویژگی‌های نظام رفاهی مناسب کارکنان را نام ببرند.
 • قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌های جاری مرتبط با امور کارکنان را توضیح دهند.
دوره های مرتبط:
ادامه مطلب
امور رفاهی کارکنان-گروه سوم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره امور رفاهی کارکنان-گروه سوم

اهداف رفتاری دوره امور رفاهی کارکنان:
 • از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره امور رفاهی کارکنان، بتوانند ویژگی‌های نظام رفاهی مناسب کارکنان را نام ببرند.
 • قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌های جاری مرتبط با امور کارکنان را توضیح دهند.
دوره های مرتبط:
ادامه مطلب
امور رفاهی کارکنان-گروه دوم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره امور رفاهی کارکنان-گروه دوم

اهداف رفتاری دوره امور رفاهی کارکنان:
 • از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره امور رفاهی کارکنان، بتوانند ویژگی‌های نظام رفاهی مناسب کارکنان را نام ببرند.
 • قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌های جاری مرتبط با امور کارکنان را توضیح دهند.
دوره های مرتبط:
امو رفاهی کارکنان-گروه اول
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره امو رفاهی کارکنان-گروه اول

اهداف رفتاری دوره امور رفاهی کارکنان:
 • از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره امور رفاهی کارکنان، بتوانند ویژگی‌های نظام رفاهی مناسب کارکنان را نام ببرند.
 • قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌های جاری مرتبط با امور کارکنان را توضیح دهند.
مبانی و تشریح الزامات مستندسازی ISO17025:2017
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره آموزشی مبانی و تشریح الزامات مستندسازی ISO17025:2017

اهداف دانشی دوره مبانی و تشریح الزامات مستندسازی ISO17025:2017:
 • آشنایی با مبانی و الزامات ISO 17025:2017
سرفصل‌های دوره:
 • تاريخچه استاندارد ايزو ۱۷۰۲۵و اتحاديه بين المللي تاييد صلاحيت ازمايشگاه(ILAC )
 • تاييد صلاحيت ازمايشگاه
 • دامنه كاربردو مزايا ي تاييد صلاحيت
 • تشريح الزامات استاندارد ايزو ۱۷۰۲۵
 • مستند سازی بر اساس ...
ادامه مطلب
دوره آموزشی کمک های اولیه-گروه دوم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره آموزشی کمک های اولیه-گروه دوم

اهداف رفتاری دوره کمک های اولیه:
 • با گذراندن اين دوره فرد در حالت اوژانسي بيمار تا رساندن بيمار به بيمارستان ميتواند فرد را از مرگ حتمي نجات دهد.
اهداف دانشی دوره کمک های اولیه:
 • آشنايي با کمکهاي اوليه
دوره های مرتبط:
سرفصل‌های دوره:
 • انتقال ...
ادامه مطلب
دوره آموزشی کمک های اولیه-گروه اول
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره آموزشی کمک های اولیه-گروه اول

اهداف رفتاری دوره کمک های اولیه:
 • با گذراندن اين دوره فرد در حالت اوژانسي بيمار تا رساندن بيمار به بيمارستان ميتواند فرد را از مرگ حتمي نجات دهد.
اهداف دانشی دوره کمک های اولیه:
 • آشنايي با کمکهاي اوليه
دوره های مرتبط:
سرفصل‌های دوره:
 • انتقال ...
ادامه مطلب
دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری-گروه دوم
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری-گروه دوم

اهداف رفتاری دوره آیین دادرسی کیفری:
 • آشنایی با آخرین تحولات قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی كیفری
دوره های مرتبط:
سرفصل‌های دوره:
 • تعریف و هدف آیین دادرسی كیفری
 • منابع آیین دادرسی كیفری
 • نظامهای آیین دادرسی كیفری
 • دادرسی كیفری (مفاهیم كلی، مراحل و اصول كلی ...
ادامه مطلب
دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری-گروه اول
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

 دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری-گروه اول

اهداف رفتاری دوره آیین دادرسی کیفری:
 • آشنایی با آخرین تحولات قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی كیفری
دوره های مرتبط:
سرفصل‌های دوره:
 • تعریف و هدف آیین دادرسی كیفری
 • منابع آیین دادرسی كیفری
 • نظامهای آیین دادرسی كیفری
 • دادرسی كیفری (مفاهیم كلی، مراحل و اصول كلی ...
ادامه مطلب
دوره آموزشی کار گروهی
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

دوره آموزشی کار گروهی

اهداف رفتاری دوره آموزشی کار گروهی:
 • پنح آفت کار تیمی را بیان نماید.
 • ده فرمان برای کار تیمی موفق را در قالب یک مثال انجام دهند.
 • کار تیمی و ویژگی های آن را توضیح دهد.
اهداف دانشی دوره آموزشی کار گروهی:
 • آشنایی با محاسن و معایب کار تیمی
 • آشنایی با ...
ادامه مطلب
باز مهندسی نظام جامع آموزش و یادگیری مبتنی بر استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ و مدل تعالی آموزش و توسعه
image بدون نظر دپارتمان آموزش کوتاه مدت, دوره کوتاه مدت

باز مهندسی نظام جامع آموزش و یادگیری مبتنی بر استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ و مدل تعالی آموزش و توسعه

شرح فرصت   گذار از دانش و حرکت به سوی چگونگی کاربرد آموخته ها یکی از چالش های فرصت های یادگیری است. دوره مذکور با تمرکز بر چگونگی کاربرد مفاهیم در عمل، ...
ادامه مطلب