دوره معماری

دوره تخصصی معماری داخلی
image بدون نظر دوره معماری

دوره تخصصی معماری داخلی دانشگاه شهیدبهشتی

نام معماری داخلی تقریبا برای همه آشناست اما ممکن است تخصص، توانایی و هنر آن برای افراد غیرمتخصص پنهان مانده باشد. به طور کلی حضور توانمند و خلاق یک معمار داخلی سبب می‌شود که تمام ...

ادامه مطلب
دوره عالی معماری داخلی برای غیر آرشیتکت‌ها
image بدون نظر دوره معماری

دوره عالی معماری داخلی برای غیرآرشیتکت‌ها در دانشگاه شهیدبهشتی

مخاطبان دوره عالی معماری داخلی برای غیرآرشیتکت ها، کلیه علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران طراحی معماری داخلی است. طول مدت دوره پایه معماری داخلی برای غیرآرشیتکت ها ۳۲۰ ساعت آموزش درنظر گرفته شده‌است.

پس از پایان دوره پایه در صورت تمایل ...

ادامه مطلب
دوره عالی معماری داخلی برای آرشیتکت‌ها
image بدون نظر دوره معماری

دوره عالی معماری داخلی برای آرشیتکت‌ها در دانشگاه شهیدبهشتی

مخاطبان دوره عالی معماری داخلی برای آرشیتکت ها، کلیه دانش‌آموختگان رشته معماری علاقه‌مند به طراحی معماری داخلی است. طول مدت دوره پایه معماری داخلی برای آرشیتکت ها ۱۸۰ ساعت آموزش در نظر گرفته شده است.

پس از پایان دوره ...

ادامه مطلب