تاثیرگذاری هدفمند

تاثیرگذاری هدفمند
تیر, ۱۳۹۷ بدون نظر دپارتمان مدیریت, مقاله مدیریت, موسسه معنا

تاثیرگذاری هدفمند

نویسندگان: پاتریشیا بردشاو و ارین الین کیسی

منبع: Global Focus

پاتریشیا بردشاو  و ارین الین کیسی توضیح می‌دهند که فرایند BSIS چگونه به تاثیرگذاری هدفمند مدرسه‌ی سوبی در کانادا کمک کرده است. این مدرسه اولین مدرسه‌ی کسب‌وکار در آمریکای شمالی است که از این سیستم ...

ادامه مطلب