خودآگاهی

مهارت‌های رهبری خود را با استفاده از این فعالیت‌های خودآگاهی بهبود بخشید
بهمن, 1397 دپارتمان ارزیابی و توسعه, مقاله ارزیابی و توسعه, موسسه معنا

مهارت‌های رهبری خود را با استفاده از این فعالیت‌های خودآگاهی بهبود بخشید

هیچ‌‌کس کامل نیست… پذیرفتن این نکته برای همه تقریبا آسان است. پس چرا بعضی از رهبران به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی هیچ خطایی ندارند؟ برخی رهبران ممکن است سعی در حفظ شهرت خود داشته باشند- ...

ادامه مطلب