ده دلیل برای رهبری اجتماعی

ده دلیل برای رهبری اجتماعی
تیر, 1397 دپارتمان مدیریت, مقاله مدیریت, موسسه معنا

ده دلیل برای رهبری اجتماعی

نویسنده: جولین استاد

مترجم: شیدا سالاروند

منبع: Global Focus

همان‌طور که در «عصر اجتماعی» رو به جلو حرکت می‌کنیم، مکانیسم‌های قدرت و کنترلی که ما را تا بدین‌جا آورده‌اند برای طی کردن بقیه‌ی راه کافی نیستند: ما ...

ادامه مطلب