دوران باستان

مشخصات سبک‌های معماری از دوران باستان تا به امروز- بخش دوم
مهر, ۱۳۹۷ بدون نظر دپارتمان معماری و ساختمان, مقاله معماری, موسسه معنا

مشخصات سبک‌های معماری از دوران باستان تا به امروز- بخش دوم

معمولا تاریخ به صورت خطی آموزش داده می‌شود. در این روش آموزشی، روایت‌های تاریخی مشهور نادیده گرفته می‌شود و تنها بر دنیای مغرب تمرکز می‌شود. با این حال، این باور وجود دارد که درک این موضوع که یک پدیده منجر ...
ادامه مطلب
مشخصات سبک‌های معماری از دوران باستان تا به امروز- بخش اول
شهریور, ۱۳۹۷ بدون نظر دپارتمان معماری و ساختمان, مقاله معماری, موسسه معنا

مشخصات ۱۲ سبک معماری از دوران باستان تا به امروز-بخش اول

معمولا تاریخ به صورت خطی آموزش داده می‌شود. در این روش آموزشی، روایت‌های تاریخی مشهور نادیده گرفته می‌شود و تنها بر دنیای مغرب تمرکز می‌شود.

با این حال، این باور وجود دارد که درک این موضوع ...

ادامه مطلب