رهبری سازمانی

رهبری سازمانی
مرداد, ۱۳۹۷ بدون نظر دپارتمان مدیریت, مقاله مدیریت, موسسه معنا

رهبری سازمانی

به فرآیند تأثیرگذاری بر اعضای سازمان به نحوی که کمک و حمایت آن‌ها در جهت هدفی معین به دست آید رهبری سازمانی گویند.

بیل گیتس می‌گوید: یگانه دارایی مایکروسافت قدرت تخیل کارکنان آن است. رهبران باید کار بهره‌گیری از توان فکری ...

ادامه مطلب