سبک های معماری

مشخصات سبک‌های معماری از دوران باستان تا به امروز- بخش اول
شهریور, 1397 دپارتمان معماری و ساختمان, مقاله معماری, موسسه معنا

مشخصات 12 سبک معماری از دوران باستان تا به امروز-بخش اول

معمولا تاریخ به صورت خطی آموزش داده می‌شود. در این روش آموزشی، روایت‌های تاریخی مشهور نادیده گرفته می‌شود و تنها بر دنیای مغرب تمرکز می‌شود.

با این حال، این باور وجود دارد که درک این موضوع ...

ادامه مطلب