شایستگی، ارزیابی، توسعه، همایش مدیران آینده، ابراهیم شیخ

وقتی از شایستگی مدیران سخن می‌گوییم از چه سخن گفته‌ایم؟
بهمن, ۱۳۹۶ بدون نظر اخبار, اخبار مدیریت, همایش مدیران آینده
وقتی از شایستگی مدیران سخن می‌گوییم از چه سخن گفته‌ایم؟

دنیای مدیریت و پیچیدگی‌هایی که کسب‌و‌کارها دارند، دقیقا در یک چارچوب خشک و محدود قرار نمی‌گیرد. آن‌چه امروز در دنیا به‌عنوان استانداردهای مدیریتی یا معیارهای شایستگی شناخته‌می‌شود، در حکم خط‌کش شایستگی نیست و پیش از استفاده باید در ...

ادامه مطلب