معماری، معماری معاصر

۷ موردی که باید درباره‌ی معماری معاصر دریابید
شهریور, ۱۳۹۷ دپارتمان معماری و ساختمان, مقاله معماری, موسسه معنا

۷موردی که باید درباره‌ی معماری معاصر دریابید 

معماری معاصر دقیقاً چیست؟ معماری معاصر اغلب به صورت معماری حال حاضر تعریف می‌شود. همان‌طور که می‌توانید تصور کنید، این تعریف به سردرگمی منجر می‌شود. این تصور را ایجاد می‌کند که هر ساختمان تازه تاسیسی، نمونه‌ای از معماری معاصر است اما مسلما چنین نیست. معماری ...
ادامه مطلب