نیازسنجی آموزشی

تکنیک‌هایی برای جمع‌آوری داده جهت نیازسنجی آموزشی
آذر, 1397 دپارتمان آموزش‌های کوتاه مدت, مقاله آموزش, موسسه معنا

تکنیک‌هایی برای جمع‌آوری داده جهت نیازسنجی آموزشی

فرایند نیازسنجی در سه مرحله یا سه سطح سازمانی، شغلی و شخصی یا انفرادی روی می‌دهد. این فرایند مبنای هر گونه نیازسنجی است و تقریبا کم‌وبیش در همه‌ی سازمان‌های سراسر جهان یکسان اجرا می‌شود. با این وجود تکنیک‌های بسیاری برای جمع‌آوری ...

ادامه مطلب
نیازسنجی آموزشی
آذر, 1397 دپارتمان آموزش‌های کوتاه مدت, مقاله آموزش, موسسه معنا

نیازسنجی آموزشی

نیازسنجی آموزشی، فرآیند نظام‌مندِ درک الزامات آموزشی است. این امر در سه مرحله انجام می‌شود- در سطح سازمان، فرد، و شغل که هر کدام تحلیل سازمانی، فردی و شغلی نامیده می‌شوند. هنگامی که این تحلیل‌ها به پایان برسد، نتایج با هم تلفیق می‌شود تا برای ...
ادامه مطلب