هنر

آموزش هنر کسب‌وکار
مرداد, 1397 دپارتمان مدیریت, مقاله مدیریت, موسسه معنا

آموزش هنر کسب‌وکار

مترجم:شیدا سالاروند

منبع: The EFMD Business Magazine Iss. 1 vol.11

امریک پیرودیو دو شارلت شرح می‌دهد که مرکز رشد مدرسه‌ی کسب‌وکار چگونه برای تولید «کارآفرین» هنر و آموزش مدیریت را با هم ترکیب می‌کند و آموزش هنر کسب و کار ...

ادامه مطلب