کارآفرین

در پی یافتن چه کسی هستید؟ استخدام یک رهبر کارآفرین
تیر, ۱۳۹۷ بدون نظر دپارتمان مدیریت, مقاله مدیریت, موسسه معنا
در پی یافتن چه کسی هستید؟ استخدام یک رهبر کارآفرین

نویسنده: تیموتی باتلر

منبع: harvard business review

به نقل از ماهنامه گزیده مدیریت

کارآفرینان به قهرمانان تازه دنیای کسب‌‌وکارتبدیل شده‌اند. استخدام یک رهبر کارآفرین از اهمیت زیادی برخوردار است.

همان‌گونه که برنامه پسرهای زرنگ رابرت مکنامارا ...

ادامه مطلب